betaling en annulering voorwaarden

Betaling en annulering

 

Inschrijving en betaling:

De prijs van een workshop is op de pagina van de desbetreffende workshop vermeld. Op het moment dat jij je aanmeldt met het daarvoor bestemde formulier, krijg je eerst een mail waarin de door jouw ingevoerde gegevens worden bevestigd. Daarna ontvang je nog een mail van mij waarin de factuur is opgenomen. Als je betaling is ontvangen, is je deelname definitief bevestigd. De betaling dient uiterlijk 5 werkdagen voor de workshop door Zusjesscreatief  te zijn ontvangen, anders vervalt je plaats. NB het (laten) vervallen van deelname door simpelweg niet te betalen geldt niet als annulering. De kosten voor niet officieel annuleren bedragen 100% van het bedrag voor de desbetreffende workshop, en blijven invorderbaar.

Annulering:

Tot 5 dagen voor aanvang kun je kosteloos annuleren. Je krijgt dan van ons het eventueel door jouw eerder aan ons overgemaakte deelname bedrag per bank retour. Annuleer je tussen 72 en 24 uur van te voren, bedraagt de annuleringsfee 50% van het deelname bedrag. Het resterende bedrag ontvang je van ons per bank retour. Annuleer je 24 uur of korter voor aanvang van de workshop, dan vindt er geen restitutie plaats van de deelnamekosten. Annuleren kan via Email of bericht via Facebook.

 

Vervanger

Heb je een vervanger, die in jouw plaats aan de workshop kan deelnemen, dan kan dat. Laat het me weten via een email of via Facebook en er zijn verder geen kosten aan verbonden.

 

Annulering voor een groep:

Annulering 3 weken tot 1 week vóór de aanvang van de workshop: (50 % van de workshopprijs) Annulering 1 week vóór de aanvang van de workshop: 100% van de workshopprijs)

 

Restitutie bij onvoldoende deelnemers

Mocht 48 uur voor aanvang van de workshop blijken dat het minimum aantal deelnemers voor de door jou gewenste en bevestigde datum niet wordt gehaald, krijg je van ons daarover bericht. We gaan dan samen kijken of we je deelname kunnen verzetten naar een andere dag. Het staat je uiteraard vrij om daar “nee” op te zeggen. Dan storten we je deelnamebedrag  uiteraard terug.

 

 

Aansprakelijkheid

1 Zusjesscreatief is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van de klant en is niet aansprakelijk voor ongelukken. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Zusjesscreatief heeft een collectieve ongevallenverzekering. Indien Zusjesscreatief  aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Zusjesscreatief  beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Zusjesscreatief  gedane uitkering. 2  Zusjesscreatief stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen die door de klant en/of derden, zijn toegebracht en/of veroorzaakt.

3 De klant wordt geacht tijdens de gehele workshop een aansprakelijkheidsverzekering (voor particulieren) te hebben afgesloten, zodat te allen tijde schade aan eigendommen van Zusjesscreatief en de door de Zusjesscreatief ingeschakelde derden welke door de klant en/of het kind zijn toegebracht, aan Zusjesscreatief worden vergoed. De klant is aansprakelijk voor de schade die door het kind tijdens de activiteit is aangericht.

4 Er kan bij sommige activiteiten gebruik gemaakt worden van gereedschap, zoals tangen, lijmpistolen, hamers e.d. Het kind moet voorzichtig zijn met het gebruik hiervan. Het gebruik gebeurt op eigen verantwoording. En onder begeleiding en uitleg van Zusjesscreatief. Een kind mag, onder toezicht van een volwassene, werken met een o.a. handmatige zaag, lijmpistool, strijkijzer/ hotfix-applicator, naaimachine e.d. als deze 8 jaar of ouder is. Het gebruik of bedienen van elektrisch gereedschap, dat risicovol is in kinderhanden, wordt alleen gedaan door volwassenen. Bijvoorbeeld: elektrische decoupeerzaag, kookplaat of oven.

5 Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Zusjesscreatief. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering

6 Er wordt gewerkt met diverse materialen en gereedschappen. Zusjesscreatief  verzoekt de klant hier rekening mee te houden. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het kind gepaste kleding draagt. Voor eventuele schade aan kleding of andere eigendommen is Zusjesscreatief niet aansprakelijk. De klant heeft de eigen verantwoordelijkheid om dit te melden aan zijn genodigden voor een opdracht die uitgevoerd wordt door Zusjesscreatief. Zusjesscreatief  zorgt indien noodzakelijk voor o.a. wegwerpschorten, veiligheidsbrillen e.d. Deze dienen dan ook gedragen te worden. Het blijft echter ieder zijn eigen verantwoording met het gebruik hiervan.

7 Audio- en/of beeldmateriaal: Zusjesscreatief maakt beeldmateriaal tijdens een workshop, om te gebruiken voor commerciële doeleinden of sociale media.Indien u hiermee niet akkoord gaat kunt u dit aangeven voor of tijdens de workshop. Na overleg is het ook mogelijk dat er digitale beelden van een workshop/activiteit of de aan een feest gerelateerde diensten naar het privé-e-mailadres of telefoonnummer van de klant verzonden worden.

Please follow and like us:
error

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial